Här är valet. Nu skrivs historia.

Nu kan du välja en amerikansk motorcykel från Indian Motorcycle®. Amerikas första motorcykelföretag inleder ett spännande, nytt kapitel i motorcykelns historia. Här är en återblick på vår historia fram till där vi nu står – på randen till motorcykelns framtid – och en framåtblick. Följ med och skapa historia.