Gamme Indian Motorcycle de 2019

FTR 1200
FTR 1200
À partir de 16 499 $ PDSF (CA)
FTR 1200 S
À partir de 18 999 $ PDSF (CA)
Taille moyenne
Scout Sixty
À partir de 10 999 $ PDSF (CA)
Scout
À partir de 14 499 $ PDSF (CA)
Scout Bobber
À partir de 13 999 $ PDSF (CA)
Cruiser
Chief Dark Horse
À partir de 21 999 $ PDSF (CA)
Bagger
Chief Vintage
À partir de 23 999 $ PDSF (CA)
Springfield Dark Horse
À partir de 26 899 $ PDSF (CA)
Springfield
À partir de 25 299 $ PDSF (CA)
Chieftain
À partir de 26 999 $ PDSF (CA)
Chieftain Dark Horse
À partir de 33 399 $ PDSF (CA)
Chieftain Classic
À partir de 32 499 $ PDSF (CA)
Chieftain Limited
À partir de 33 399 $ PDSF (CA)
Moto de tourisme
Roadmaster
À partir de 35 999 $ PDSF (CA)
Roadmaster Elite
À partir de 44 499 $ PDSF (CA)